Uczciwe postępowanie w relacjach przedsiębiorców

Kontakty na linii przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo to niełatwa dziedzina funkcjonowania firmy, każdy z uczestników takich kontaktów dąży do maksymalizacje zysków przy minimalnych kosztach, co czasem czyni rozmowy trudnymi i sprawia, że pojawia się pokusa drobnych naciągnięć, które znacznie ułatwiłby takie relacje, nie są jednak niczym inny jak jedynie oszustwem. Przez wzgląd na szacunek dla partnera biznesowego, oraz mając świadomość kar za oszusta warto postępować uczciwie z innymi firmami, to pomoże zyskać partnerów biznesowych na lata.