Terminowe regulowanie zobowiązań

Terminowe regulowanie zobowiązań to jednak z podstawowych dobrych praktyk. Jeśli bowiem jedna firma nie płaci w ustalonym terminie swoich zobowiązań, inna traci płynność finansową i również może mieć problemy ze swoimi zobowiązaniami, staje się to więc problemem narastającym lawinowo.

Według danych z 2012 r. w Polsce aż 36% firm nie płaci swoich zobowiązań w terminie, bo sami nie otrzymali płatności, a 35% firm ogranicza inwestycje. W tym miejscu trzeba też wspomnieć, że nieterminowe uregulowanie płatności generują koszty, które w niektórych firmach sięgają 8% wszystkich kosztów prowadzenia działalności.
Niepłacenie w terminie jest więc generowaniem kosztów partnerów biznesowych, hamuje rozwój innych firm oraz całej gospodarki.