Społecznie odpowiedzialny biznes

Społeczna odpowiedzialność biznesu bywa również często nazywana CSR-em, co stanowi skrót od angielskiego określenia Corporate Social Responsibility.

CSR to założenie, że już na etapie budowy strategi firma powinna wziąć pod uwagę nie tylko własne zyski, ale również dobro społeczne, środowiska naturalnego i interesariuszy.

Firmy społecznie odpowiedzialne to firmy, które wydając pieniądze na polepszenie warunków pracy pracowników, wyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, czy wspierając różnego rodzaju działania na rzecz dobra społecznego, nie traktują tego jak kosztów, ale jako inwestycję w rozwój i innowacje.