Skanska i zrównoważone budownictwo

Skanska to firma, która w swoich działaniach przyjęła dążenia, które określiła mianem „Pięciu 0” czyli:

  • zero strat w projektach
  • zero wypadków na budowie
  • zero zagrożeń dla ekologii
  • zero naruszeń etyki biznesowej
  • zero usterek.

Program zrównoważonego budownictwa to działania Skanska obliczone na osiągnięcie lidera na rynku w zakresie budownictwa przyjaznego środowisku oraz faktyczne minimalizowanie szkód wyrządzanych naturze przez człowieka (naturalnie w ramach branży, w której działa Skanska).