Rozwiązywanie konfliktów

Konflikt to stały element prowadzenia działalności gospodarczej. Konflikty to naturalnym elementem życia i nie da się im zapobiec. Ważne jest jednak, aby umieć je rozwiązywać.

Wiele konfliktów wynika z niezrozumienia, którego przyczyną jest niewłaściwa komunikacja, aby temu zapobiec zawsze warto porozmawiać z drugą stroną i usłyszeć jej racje.

Istnieją różne strategie rozwiązywania konfliktów jednak z punktu widzenia dalszej współpracy najbardziej efektywne mogą okazać się kompromis, gdzie każda ze stron rezygnuje z części swoich dążeń, lub rozwiązanie problemu, które zakłada, że obie strony starają się opracować takie rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby obu stron konfliktu.