Przykłady polskich akcji CSR-owych

W Polsce społeczna odpowiedzialność biznesu jest w zasadzie jeszcze w fazie początkowej, jednak już teraz pojawiają się w naszym kraju ciekawe akcje zasługujące na uwagę, a oto przykłady różnych działań CSR-owych z poszczególnych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu.

Polpharma i jej komunikacyjne okienko – firma na opakowaniach swoich leków wprowadziła puste okienko, w którym farmaceuci mogli wpisywać sposób stosowania leku. Dzięki temu pacjent był pewnie, że prawidłowo zażywa lek. To przykład działań z obszaru: rynek.

Żywiec zdrój i „Kwietne łąki” – w ramach programu Żywiec Zdrój razem z władzami Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, działa na rzecz zachowania różnorodności gatunkowej w Beskidzie Żywieckim. To przykład działań z obszaru: ekologia.

Wawel mówi: „Masz szansę” – program „Masz szansę” to oferta zajęć dodatkowych dla dzieci z ubogich rodziny. Dzięki temu Wawel dąży do wyrównywania szans dzieci, niezależnie od ich pochodzenia. To przykład programu z obszaru: społeczeństwo.

Clifford Chance wpiera pracowników w potrzebie – Clifford Chance to ogólnoświatowa kancelaria prawna, posiadająca również biuro w Warszawie. Clifford założyło fundacje, która przyznaje zapomogi i stypendia młodym pracownikom, którzy potrzebują środków finansowych. To przykład działań z obszaru: pracownic