O nas

Portal Wiarygodna Firma powstał by wspierać i rekomendować usług i produktów firm z sektora biznesu i finansów, które swoimi działaniami i postawą dowodzą wysokiej etyki biznesowej a co za tym idzie oferują najwyższą jakość swoich produktów i usług. Wiarygodna Firma chce piętnować zachowania nieetyczne w biznesie oraz pokazywać wzorce do naśladowania. Wiarygodna firma, to firma, która zarówno w kwestii swojej oferty, w odniesieniu do ochrony środowiskach naturalnego, w kontaktach z klientami, partnerami, dostawcami, a nawet konkurentami – kierują się zasadami etyki.

Wiarygodna Firma to również swoisty przewodnik po ścieżce dążenia do prowadzenia społecznie odpowiedzialnej firmy, gdzie etyka biznesowa stawiana jest na pierwszym miejscu. Nie tylko podajemy przykłady marek zasługujących na miano Wiarygodnej Firmy, ale również mówimy o założeniach i sposobach na ich osiągnięcie.

Wiarygodna Firma to miejsce dla każdego przedsiębiorstwa, które stawia na wysokie standardy.