Kluczowe Obszary CSR – zaangażowanie społeczne

Społeczne zaangażowanie jest jednym z najczęściej obserwowanych działań CSR wśród polskich firm. Przez termin zaangażowanie społeczne rozumie się działania firmy zmierzające do poprawy warunków życia i bezpieczeństwa określonych grup społecznych.

Firmy najczęściej decydują się na udzielenie pomocy seniorom, dzieciom i osobą niepełnosprawny. Choć jest wiele programów dotyczących różnorodnych grup społecznych.

Firmy decydujące się na działania w tym obszarze decydują się na jedną z form prowadzenia tych działa:
1. Założenie własnej fundacji
2. Wsparcie finansowe i materialne innych fundacji
3. Wolontariat pracowniczy
4. Uruchamianie własne projekty tego typu, przy pomocy działów CSR-owych.