Kluczowe Obszary CSR – relacje z pracownikami

W ramach społecznej odpowiedzialności firm jednym z istotnych obszarów ich działalności są intereseriusze wewnętrzni, a więc pracownicy. Społecznie odpowiedzialna firma powinna dążyć do zapewnienia swoim pracownikom jak najlepszych warunków pracy, dodatkowe świadczenia czy zapewnienie możliwości rozwoju. Relacje z pracownikami powinny być częścią strategii HR i strategii całego przedsiębiorstwa zwłaszcza w ramach takich procesów zachodzących w firmie jak:

  • równe traktowanie wszystkich kandydatów podczas procesu rekrutacyjnego,

  • jasne i przejrzyste warunki zatrudnienia

  • forma zatrudnienia zgodna z prawem i faktycznym stanem rzeczy

  • programy i osoby przygotowane specjalnie do wdrażania nowych osób w działalność firmy

  • informowanie innych pracowników o zatrudnieniu nowego

  • dbałość o zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

  • promocja zdrowia i redukowanie stresu

  • działanie zgodnie z zasadami Work life balance

  • umożliwienie pracownikom rozwoju

  • dobre i zgodne z prawem pracownika, który odchodzi z firmy.