Kluczowe Obszary CSR – ekologia

Społeczna odpowiedzialność za przyrodę

Firmy odpowiedzialne społecznie powinny również dbać o przyrodę i środowisko naturalne, dlatego właśnie wiele z nich decyduje się na uczestnictwo w programach fundacji działających na rzecz środowiska lub samodzielnie organizuje tego typu akcję.

Etapy tworzenia ekostrategii firmy

Aby firma mogła być odpowiedzialna za środowisko na początku musi określić jakie obszary jej działalności mają wpływ na przyrodę. Następnym etapem jest ustalenie w jakich sposób ów wpływ może być nadzorowany, zaś ostatnim etapem jest określenie norm i systemów ulepszania, raportowania itp.