Kluczowe Obszary CSR – działania na rzecz rynku

Jakość usług i dobre relacje z interesariuszami

Jako interesriuszy rozumie się najczęściej: klientów, partnerów biznesowych i dostawców. Choć ta grupa może być znacznie szersza. Według koncepcji czterech obszarów CSR również podnoszenie jakości usłgu i produktów, działania zgodne z prawem oraz uczciwe i rzetelne kontakty z interesariuszami wchodzą w zakres społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kontrowersje

Ten obszar społecznej odpowiedzialności biznesu budzi największe kontrowersję, ponieważ część specjalistów uważa, że jest to naturalny proces firmy i każde przedsiębiorstwo dla swojego, a nie społecznego dobra powinno dbać o te elementy swojej działalności.