Efektywna komunikacja

Dobra i efektywna komunikacja jest podstawą prowadzenia biznesu. Zarówno komunikacja z pracownikami, partnerami biznesowym, jak i klientami ma ogromne znaczenie dla sukcesu firmy. Aby komunikacja była efektywna, należy stosować się do kilku zasad:

  1. Przekaz musi być zrozumiały dla odbiorcy – należy użyć takich słów, symboli, obrazów, które odbiorca zrozumie.

  2. Kanał przekazu informacji musi być dostosowany do komunikatu i odbiorcy – innych mediów użyjemy do kontaktu z pracownikami, innych do kontaktu z sześćdziesięcioletnim klientem, a innego do komunikowania z nastolatkami.