Dobre praktyki w biznesie

Co to znaczy dobre praktyki w biznesie?

Dobre praktyki w biznesie to nic innego jak kierowanie się przez firmę w każdej sferze jej działalności ogólnie przyjętymi i uznawanymi za dobre, zasadami moralnymi. W definicji dobrych praktyk mieści się również przestrzeganie praw obowiązujących na terenie danego kraju, oraz praw międzynarodowych.

Czy we wszystkich branża są to takie same praktyki?

Wiele z postaw uznawanych za dobre praktyki jest niezależna od branży w jakiej działa firma, np. przestrzeganie praw pracowniczych, będzie dobrą praktyką w każdej firmie, są jednak również zasady, które dotyczą jedynie konkretnych branż, np. wytwarzanie przyjaznych środowisku opakowań dotyczy tylko przemysłu, w sektorze usług nie znajdzie zastosowania.